Plan Nedir, Tanımı, Plan Hakkında Bilgi

Plan, genellikle, bir şey yapmak için bir amaca ulaşmak için kullanılan zamanlama ve kaynaklarla ilgili herhangi bir şema veya adım listesi. Genellikle, bir hedefe ulaşmayı amaçlayan geçici bir dizi eylem olarak tanımlanır. Neyin ne zaman, niçin ve nasıl yapılacağını gösteren bir taslaktır. İş yapılmadan önce hazırlanır. Devamını Oku

Akupresür Nedir, Ne Demek, Akupresür Tekniği Etkileri Hakkında Bilgi

Akupresür, akupunktur prensibi ile benzer alternatif bir tıp tekniğidir. Vücuttaki “meridyenler” yoluyla akan yaşam enerjisi kavramına dayanmaktadır. Tedavide, bu meridyende tıkanıklığı gidermek amacıyla akupunktur noktalarına fiziksel basınç uygulanır. Basınç elle, dirsekle veya çeşitli cihazlarla uygulanabilir.

Bazı Devamını Oku

Akupunktur Nedir, Ne Demek, Akupunktur Etkileri Hakkında Bilgi

Akupunktur, ince iğnelerin vücuda yerleştirildiği alternatif tıp biçimidir. Geleneksel Çin tıbbının (GÇT) önemli bir bileşenidir. GÇT teorisi ve uygulaması bilimsel bilgiye dayanmaz ve akupunktur bir sahte bilime dayanır. Farklı felsefelere dayanan çeşitli akupunktur teorileri vardır ve teknikler ülkelere göre değişir. Devamını Oku

Alazlama Nedir, Ne Demek, Alazlama Tedavisi Hakkında Bilgi

Alazlama, Türk ve Altay halk kültüründe olan ve “Ateş Tedavisi” (dağlama) olarak bilinen bir tedavi çeşididir. Yalazlama (diğer bazı Türk dillerinde Alaslama veya Yalaslama) olarak da bilinir.

Etimoloji
(Al/Hal) kökünden türemiştir. Alaz sözcüğü ateş, alev demektir. Kırmızılık ve kandırma anlamları vardır, belki Devamını Oku

Rektör Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Rektör, bir üniversitenin akademik ve yönetimsel olarak en üst düzey yetkilisidir. Latince kökenlidir ve bu Latincede ‘yöneten’ anlamına gelir. Sözcük, Hristiyanlık dininde kilisedeki yöneticilerden türetilmiştir. Özellikle Anglikan ve Katolik kiliselerinin bazılarında rektörler vardır.

Türk yüksek öğretim sistemine Devamını Oku

Gladyatör Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Gladyatör (Latince: gladiator: kılıç ustası silahşör, gladius: kılıç), Eski Roma’da genellikle savaş esirleri ve kölelerden oluşturulan, Romalı insanları eğlendirmek, Roma halkını askerliğe, dövüşlere ve olası savaşlara hazırlamak amacı ile halkın seyirciliği refakatinde birbirleri veya vahşi hayvanlarla dövüşmek zorunda Devamını Oku

Buharlı Gemi Nedir, Tarihçesi, İcadı, İlk Buharlı Gemi, Hakkında Bilgi

Buharlı gemi, buhar gücü ile pervaneleri veya kürek çarkını çalıştıran deniz ve akarsu taşıtı. Özellikle askerî amaçlarla kullanılan daha küçük buharlı gemilere ise istimbot denir.

Hareket enerjisini su buharı gücünden alan buharlı gemi terimi, önceleri göllerde ve nehirlerde, özellikle de nehirlerde çalışan daha Devamını Oku

Irk Nedir, Tanımı, Anlamı, Irk Hakkında Bilgiler

[1] (toplum bilimi) kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu. (Türkler, insan olarak, ulus olarak doğunun en üstün ve şerefli ırkıdır. – S. Birsel)
[2] (biyoloji) bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm
[3] (biyoloji) soy (Esasta Devamını Oku

Ulusal liberalizm Nedir, Ne Demek, Tanımı, Tarihi Hakkında Bilgi

Liberal politikaların ve meselelerin milliyetçilik unsurlarıyla birleştirildiği liberalizmin bir varyantı olan ve / veya ulusal liberalizm (Alman: Nationalliberalismus, Danimarka: Nationalliberalisme, Fince: Kansallisliberalismi, İsveççe: Nationalliberalism, Romen: Nausal-liberalism) özellikle 19. yüzyılda Orta Avrupa’dan Devamını Oku

Biyogenez Nedir Kısaca, Sözlük Anlamı, Hakkında Bilgi

Sözlükte canlıların kendilerine benzeyen canlılardan oluştuğunu açıklayan görüş olarak açıklanan biyogenez
kavramsal olarak öncelikle Louis Pasteur’e atfedilir. Başka yaşam biçimleri doğuran yaşam biçimi işleyişi olan biyogeneziye örümceğin yumurtlayarak başka bir örümcek meydana getirmesi örneği verilebilir.

Terim Devamını Oku