Atarax | Antihistaminik Psikonörozlara bağlı anksiyete ve gerginliğin semptomatik tedavisinde


İlaç Adı : ATARAX (Üretimi Vardır)

Üretici Firma : UCB Pharma A.Ş.

Farmakolojik Sınıfı : Antihistaminik

Endikasyonları : Psikonörozlara bağlı anksiyete ve gerginliğin semptomatik tedavisinde ve anksiyetenin ortaya çıktığı organik hastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılır. Kronik ürtiker, atopik ve kontakt dermatozlar gi-bi allerjik durumlara bağlı pruritler

ve histaminle oluşan pruritlerin tedavisinde yararlıdır. Sedatif olarak pre-medikasyonda veya genel anesteziden sonra kullanıldığında, meperidin ve barbituratların etki-sini artırdığı için bunların pre-anestetik yardımcı tedavide kullanımları her hasta için ayrı ayrı ayarlanmalıdır. Hidroksizinin antianksiyete etkinliği uzun süreli (4 ayı geçen) tedavilerde sistematik klinik çalışmalarla teyit edilmemiştir. Bu durumda hekim kişisel olarak her hastayı periyodik olarak değerlendirmelidir. Hidroksizin ayrıca, akut alkol kesilmesindeki ajitasyonun tedavisinde, optiumlarla analjezi dozlarını azaltmak için, taşıt tutmalarını kontrol için, değişik sebepli ( Örn.postoperatif) bulantı ve kusmaları kontrol için kullanılabilir.

Oku
Nane Limon Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir?

Konreendikasyonları : Hidroksizine karşı aşırı duyarlılık, kapalı açılı glokom, üriner retansiyon riski olan prostat hipertrofilerinde kontrendikedir.

Oku
Burun Tıkanıklığına Çözüm Önerileri

Uyarılar/Öneriler : Hidroksizin antihistaminiklerin etkilerine sahip olduğundan, narkotik ve narkotik olmayan analjezikler ve SSSdepresanlarının etkilerini güçlendirebileceği göz önünde tutulmalıdır. Motorlu araç ve dikkat isteyen gereç kullananlara verilmemelidir. Alkolün etkisini artırabileceğinden alkolle bir arada kullanılmamalıdır. Renal fonksiyon bozukluğunda dikkatle kullanılmalıdır. Üreme sürecinde doğrudan veya dolaylı bir etkisi saptanmamış olmakla birlikte gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelerde kullanılması önerilmez.
Yan Etkileri : Genellikle hafif karakterde ve geçici sedasyon, eksitasyon, konstipasyon, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, akomodasyon bozuklukları, yaşlılarda mental konfüzyon, doza bağlı olarak ta yorgunluk ve sersemlik hali görülebilir.

Oku
Beyin Hasarı Yapabilecek Gündelik Alışkanlıklar

Kullanım Şekli ve Miktarı : Genellikle hafif karakterde ve geçici sedasyon, eksitasyon, konstipasyon, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, akomodasyon bozuklukları, yaşlılarda mental konfüzyon, doza bağlı olarak ta yorgunluk ve sersemlik hali görülebilir.
Yıldız Vermeyi Unutmayın ?

/5 ratings
0 ratingsX
Çok Kötü! Kötü Fena Değil İyi Mükemmel!
0% 0% 0% 0% 0%
Oku
E Vitaminin Bulunuşu

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler


1 Yorum

  1. Evren

    Uyumak amaçlı her akşam yarım içiyorum; açıkcası faydasıda oluyor.Merak ettiğim sey ise uzun süreli kulanımda kilo aldırıyor mu? Teşekkür ederim 5

YORUM YAP